BESTUURLIJKE FUSIE MET DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGMADE – RIJPWETERING

Voor de zomer hebben wij u geïnformeerd over onze intentie om als Hervormde Gemeente / Dorpskerk Woubrugge een fusie aan te gaan met de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering. Bij onze buurgemeente ontstaat op afzienbare termijn de situatie dat het aantal kerkenraadsleden onder de minimumvereiste van de Protestantse Kerk Nederland uitkomt (PKN, Kerkorde, ord.4, art. 6.3). Dit heeft tot gevolg dat zij geen zelfstandige gemeente meer kunnen zijn. Vandaar dat zij ons verzocht hebben om met hen een fusie aan te gaan. Voor ons als kerkenraad stond en staat voorop dat als een buurgemeente om hulp vraagt, je de hand toereikt. Gelukkig bleek uit uw reacties op onze brief van 19 juni jl. dat u hier hetzelfde instaat.

Op basis daarvan zijn delegaties van beide kerkenraden met hulp van een extern deskundige op het gebied van kerkfusies aan de slag gegaan. Ons voornemen is om de fusie zijn beslag te laten krijgen op 1 januari 2022. Vanaf dat moment zijn we samen een nieuwe gemeente met één kerkenraad en twee vierplekken: Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does. In de bijlage treft u het voorgenomen besluit dat onze kerkenraad genomen heeft op 14 oktober jl. Voordat wij overgaan tot het definitieve besluit (kerkenraadsvergadering 25 november) horen wij graag wat u ervan vindt. PG Hoogmade-Rijpwetering legt deze vraag ook voor aan hun gemeenteleden.

Normaliter zouden we een gemeenteavond georganiseerd hebben, maar met de huidige coronamaatregelen gaat dat niet lukken. We hebben het volgende bedacht: we vragen u bijgaand vragenformulier in te vullen (voor 2 november) en we bespreken de uitkomst hiervan en de belangrijkste onderwerpen op gemeentebijeenkomsten na de kerkdiensten op 4 november (dankdag) en 8 november. Als u naar de kerk komt, kunt u na afloop blijven zitten (graag aangeven op het aanmeldformulier). We gaan deze bijeenkomsten ook livestreamen via ons youtube kanaal. Echter wel via een besloten link. Mocht u de bijeenkomst online willen volgen, dan vragen wij u om zich aan te melden bij het kerkelijk bureau of de scriba en aan te geven welke bijeenkomst u wilt bijwonen. U krijgt dan een link toegestuurd. Vanaf thuis kunt u ook uw vragen stellen door deze in te sturen via de app. Het nummer staat in dezelfde mail waarmee u de link krijgt toegestuurd.

Op basis van de gesprekken met u als gemeente is het mogelijk dat wij het voorgenomen besluit nog iets aanpassen. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd. Nadat er een definitief besluit is genomen, gaan we starten met het fusietraject en moet er veel werk verzet gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de financiën, het opzetten van een gezamenlijke begroting (kerkrentmeesters en diaconie) en een gezamenlijk ledenadministratie, het maken van een gezamenlijk beleidsplan en een beheerplan voor de gebouwen. We houden u op de hoogte!

We hopen op veel ingevulde vragenlijsten en op uw betrokkenheid bij één van beide gemeentebijeenkomsten

Hier leest u het besluit van de kerkenraad – klik op onderstaande bijlage

20201023 Bijlage Nieuwsbrief – Voorgenomen besluit fusie Hoogmade – Woubrugge

Vragenlijst m.b.t. het voorgenomen besluit fusie Hervormde Gemeente / Dorpskerk Woubrugge – PG Hoogmade-Rijpwetering
De inzendtermijn voor de vragenlijst is gesloten.