Contact + informatie

functie(s)

Ds S.C. Honing (Stefan)
Kerkstraat 4
2481 AJ Woubrugge
0172-518157
- Predikant

wilt u/jij email sturen klik 
Marianne Zandstra
Klaverhof 87
2403 XC Alphen aan den Rijn
0172-442733
- Scriba


 

Marianne Jekel - van den Berg
Julianalaan 50
2481 AZ Woubrugge,
0172-518608
- Preekvoorziening

 
Eb van de Vechte

Dokter Lothlaan 8
2481 AC Woubrugge
0172-518256

- Kerkelijk bureau

 
André Oosterom
van Woudeweg 38

2481 XN Woubrugge
06-48341048

- Ledenadministratie PKN
Kerkelijk Centrum Immanuël
Kerkstraat 1

2481 AA Woubrugge
0172-517764

- Beheer Agenda Immanuël:
Tijdelijk via kerkelijk bureau
0172-518256
Voor bespreken van de rouwkamer kunt u contact opnemen
met Keur en Keur Uitvaartzorg  0172 - 764 333
  wilt u/jij email sturen klik 
   
Informatie (download pdf) Privacyverklaring Hervormde Gemeente van Woubrugge