Online-kerkdienst 7 juni 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

Vorige week was het Pinksteren. We vierden de komst van de Heilige Geest, het begin van een nieuw leven. Maar wat merken wij eigenlijk van dat nieuwe leven? Is en blijft het niet vaak toch hetzelfde? Aan de hand van Handelingen 3:1-10 denken we na over die vragen. We hopen op een mooie dienst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.
Enkele leden van Voices of Bliss verlenen muzikale medewerking aan deze dienst: Marleen Roodsant zingt solo en met het mannentrio (André Oosterom, Marc van der Leij en Rob Noodelijk); André van ‘t Wout begeleidt op de piano. En we luisteren naar orgelspel van Jan Roeleveld.

Orde van dienst zondag 7 juni – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars)  Psalm 150 Loof God, loof Hem overal
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet • Lied Hemelhoog 433 Stil, mijn ziel, wees stil
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Handelingen 3:1-10
• Lied Hemelhoog 460 Ik zal er zijn
• Preek
• Orgelspel Asma Beveel gerust uw wegen
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
• Lied Shine your light
• Zegen
• Orgelspel Bach BWV 622 O Meinsch, bewein´ dein´ Sünde gross
Lied Kindermoment: Mijn God is zo goed