Online-kerkdienst 5 juli 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

Komende zondag lezen we Handelingen 11:19-30. We lezen daar veel verschillende dingen: over de christenen in Antiochië, dat de gelovigen daar voor het eerst christenen werden genoemd, we lezen over Barnabas, over Saulus en ook over ene Agabus. In dit korte stukje krijgen we een inkijkje in de ontwikkeling van de jonge kerk in Antiochië. Deze kerk was geboren in de crisis van geloofsvervolging. Hoe sluit dit aan bij onze gemeente in deze coronacrisis? De preek zal ons als gemeente en ons als gelovigen individueel, inspireren.

Voorganger is onze eigen predikant Ds S.C.(Stefan) Honing

 

Orde van dienst op zondag 5 juli 2020

In verband met de Coronamaatregelen zal er niet gezongen worden en zal het Onze Vader niet hardop worden uitgesproken.
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen 
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied Psalm 62: 1 en 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
• ‘Kinder’moment
• Lied Lees je Bijbel, bid elke dag
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Handelingen 11:19-30
• Lied Lied 653: 1 en 7 U kennen, uit en tot U leven  
• Preek  
• Orgelspel  
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
• Collecteafkondiging
• Lied Lied 425 Vervuld van Uw zegen
• Zegen
• Orgelspel

De uitzending van deze dienst begint 5 juli 2020 om 09.30 uur en is later hier ook terug te zien.

De kinderdienst verschijnt deze dag omstreeks 16.00 uur hier.