Online-kerkdienst 5 april 2020

Van harte welkom bij de Palmpasen dienst van onze kerk!
De preek gaat over Marcus 14:1-11. In dit verhaal uit de Bijbel wordt Jezus met een grote hoeveelheid nardusolie gezalfd door een vrouw.
Gezegende kerkdienst toegewenst!
Voorganger is Ds. S.C. (Stefan) Honing

Orde van dienst zondag 5 april – online dienst
• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Psalm 62: 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied Psalm 24:1 en 5 De aarde en haar volheid zijn
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Marcus 14:1-11
• Preek
• Lied Hemelhoog 617 Tienduizend redenen
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Slotlied Lied 835: 1,2 en 4 Jezus, ga ons voor
• Zegen
• Lied na afloop Themalied Corona

Kindermoment:
• Lied Vertel me eens, Heer Jezus