Online-kerkdienst 3 mei 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

In onze dienst staan we stil bij een vraag die veel mensen bezighoudt. Tijdens de coronacrisis, maar ook daarbuiten, stellen veel mensen de vraag: waar is God in dit alles? Zondag denken we na over 2 Samuël 17:1-14. Tijdens dit verhaal in onze serie preken van de ‘Absalomcrisis’ lezen we dat God optreedt. Dat is de enige keer dat we zoiets lezen in het complete verhaal van de opstand van Absalom, maar ook hier handelt God vanuit de achtergrond. Waar is God in de Absalomcrisis, waar is God in onze crises?
Goede dienst toegewenst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.

Orde van dienst zondag 3 mei – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars)  Psalm 139: 1,2 en 3 Heer, die mij ziet zoals ik ben
• Welkom en mededelingen 
• Stil gebed – Votum & Groet • Lied Psalm 84a Wat hou ik van uw huis
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing 2 Samuël 17:1-14
• Lied Psalm 118: 1 en 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
• Preek  
• Lied Houd vol
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
• Collecte
• Lied ELB 246/Hemelhoog 445: 1 en 2  Ik bouw op U
• Zegen
• Lied na afloop Wilhelmus: 1 en 6
Lied Kindermoment: Rivier vol van vrede