Online-kerkdienst 29 maart 2020

Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing

Orde van dienst zondag 29 maart – online dienst
• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Lied 314 Here Jezus, om uw woord
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied Psalm 43: 3 en 4 O Here, God, kom mij bevrijden
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Marcus 9:30-37
• Preek
• Lied Lied 991: 1,2,3,6 en 7 De eersten zijn de laatsten
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Slotlied Hemelhoog 473 Gebed om zegen
• Zegen
• Lied na afloop (alleen voor de luisteraars) Lied 425 Vervuld van Uw zegen

Kindermoment:
• Lied Weet je dat de lente komt