Online-kerkdienst 28 juni 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

Korte samenvatting:
De preek gaat dit keer over een merkwaardige gelijkenis van de Here Jezus. Een heel rijke man geeft enorme bedragen aan drie van zijn dienaren. Die moeten er winst mee gaan maken. Waar al dat winst maken toe leidt, hebben wij in onze tijd gezien. Bovendien, hoe kunnen wij in onze coronatijd voor de Heer werken? We kunnen haast niks! Maar dan blijken er in deze gelijkenis nog een paar verrassende dingen te zitten.
Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.J. (Wouter) Koelewijn uit Renkum.
Medewerking verlenen enkele leden van “De Lofstem”, “Voices of Bliss” en onze organist Jan Roeleveld.

Viering in Woubrugge op zondag 28 juni 2020
Lied vooraf (alleen voor de luisteraars): HH 226 (God is getrouw)
Welkom en mededelingen
Stil gebed – votum en groet
Lied: NLB 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen, De Lofstem)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 25: 14-30Lied:
NLB 904: 1,3 en 5 (Beveel gerust uw wegen)
Preek – Muziek/zang : “You raise me up” (Voices) – preek
Orgelspel BWV 690 (3:23-5:17)
Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
Collecte
Lied: HH 216/ELB 140 (Kroon Hem met gouden kroon)
Zegen
Orgelspel BWV 642 (5:33-einde)

Kindermoment
Lied kindermoment: ELB 420/HH 101 (Als je bidt, zal Hij je geven)