Online-kerkdienst 24 mei 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

In deze kerkdienst lezen we Handelingen 1:15-26. Na Hemelvaart is Jezus weg, maar de Heilige Geest is ook nog niet uitgestort. De leerlingen staan voor een nieuwe situatie. Wij staan in onze tijd ook voor een nieuwe situatie in de kerk. Hoe gaan wij de komende maanden onze kerk vormgeven? In de preek denken we na over de manier waarop de leerlingen met hun situatie zijn omgegaan. Goede dienst toegewenst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.
Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal leden van de Lofstem. Organist is Jan Roeleveld.

Orde van dienst zondag 24 mei – online dienst

 • Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Psalm 149: 1,2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen 
 • Welkom en mededelingen 
 • Stil gebed – Votum & Groet                                                              
 • Lied Aangepaste versie Psalm 27, opname van De Lofstem 
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 • Schriftlezing Handelingen 1:15-26 
 • Lied Lied 904: 1,3 en 5 Beveel gerust uw wegen 
 • Preek 
 • Orgelspel Bach BWV691a               Wer nun den lieben Gott lässt walten 
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 • Collecte 
 • Lied Lied 416 Ga met God 
 • Zegen 
 • Orgelspel Bach BWV 1068 Air

 

Lied Kindermoment:                                      Lees je Bijbel, bid elke dag