Online-kerkdienst 22 maart 2020

Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.

Orde van dienst zondag 22 maart – online dienst
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied ELB 218/Hemelhoog 399: 1 en 3
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Marcus 9:14-29
• Preek
• Lied Psalm 139b
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Slotlied Lied 913: 1,2 en 3 • Zegen