Online-kerkdienst 21 mei 2020

Online kerkdienst 21 mei 2020 – Hemelvaart

Voorganger in deze gezamenlijke dienst is Ds. Carolina Koops-Verdoes

Deze dienst wordt op Hemelvaartsdag rechtstreeks uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk.
U kunt dan direct meeluisteren via de kerkomroep of meekijken op het YouTubekanaal van de Gereformeerde Kerk.
Uiteraard kan dit ook op een later moment

Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk Woubrugge

Welkom en mededelingen
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 47: 1, 2
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 870: 1, 3, 5
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Daniël 7:9-10, 13-14
Zingen: Lied 99: 1
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14
Zingen: Lied 663: 1, 2
Verkondiging
Orgelmuziekstuk
Zingen: Lied 666: 1, 2
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Lied 665: 1, 5
Zegen, gezongen Amen, amen, amen