Online-kerkdienst 21 juni 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

We lezen verder in Handelingen, deze keer hoofdstuk 7:51-60. Dit deel is het einde van een lange toespraak van Stefanus, en het gevolg daarop dat hij wordt gedood door zijn aanklagers. De kerk heeft ook vaak met aanklachten te maken, van binnen en van buiten de kerk. Hoe gaan wij daarmee om? Stefanus draait in het proces zijn rol om, hij verandert van aangeklaagde zelf in een aanklager. Is daar voor ons ook een rol in weggelegd? Goede dienst toegewenst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.
Medewerking aan deze dienst door enkele leden van de koren “De Lofstem”. “Voices of Bliss” en onze organist Jan Roeleveld.

Orde van dienst zondag 21 juni – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars)  Psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij,
• Welkom en mededelingen 
• Stil gebed – Votum & Groet • Lied Hemelhoog 321   Wees mijn verlangen (de Lofstem)
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Handelingen 7:51-60
• Lied Here I am Lord (Voices)
• Preek  
• Lied Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker (de Lofstem) 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
• Collecte
• Lied Lied 913 Wat de toekomst brengen moge (Voices)
• Zegen
• Orgelspel Bach BWV 731 Liebster Jesu, wir sind hier

Lied Kindermoment: God is zo groot