Online-kerkdienst 19 april 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.
We hopen dat jij het een mooie dienst vind. We horen uit de Bijbel het verhaal van de vlucht van koning David in de tijd van de opstand van zijn zoon Absalom. Gezegende kerkdienst toegewenst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.

Orde van dienst zondag 19 april – online dienst 
• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Psalm 23b: 1,2 en 5 De Heer is mijn herder
• Welkom en mededelingen 
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied Psalm 63: 1,2 en 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing 2 Samuël 15:13-16; 23-30
• Lied Lied 713: 1,2 en 5 Wij moeten Gode zingen
• Preek  
• Lied   Hemelhoog 479: 1,3 en 4 Heer, U bent mijn leven  
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
• Collecte
• Zegen
• Lied na afloop Hemelhoog 627/ ELB 376 Abba, Vader

Kindermoment: 
• Lied Jezus is de Goede Herder