Online-kerkdienst 17 mei 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

Deze zondag hebben we onze laatste preek over de Absalomcrisis. We lezen twee gedeelten 2 Samuël 16:1-4 en 2 Samuël 19:25-31. We horen hoe David geconfronteerd wordt met een keuze die hij eerder had gemaakt. Het thema van deze preek is vertrouwen in de mensheid. Koning Willem-Alexander riep ons op om vertrouwen te houden in de mensheid. Maar is de mensheid wel te vertrouwen?
Een goede dienst toegewenst!

Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.      Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal leden van de Lofstem. 

Orde van dienst zondag 17 mei – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Psalm 111:1 en 2 van ganser harte loof ik Hem
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied Hemelhoog 460 Ik zal er zijn
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing 2 Samuël 16:1-4; 2 Samuël 19:25-31
• Lied Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer
• Preek
• Lied Wees maar gerust
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
• Zegen
• Lied Hemelhoog 420 Heer, wijs mij Uw weg

Lied Kindermoment: Ik moet weggaan