Online-kerkdienst 14 juni 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

 Voorganger deze dienst is Ds J.S. (Julia) van Rijn, classispredikant van de regio Zuid-Holland Noord.

Orde van dienst voor de eerste zondag na Trinitatis
Woubrugge, Dorpskerk, 14 juni 2020 – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Lied 213: 1, 2 en 5 Morgenglans

• Welkom en mededelingen

• Stil gebed – Votum & Groet

• Lied Lied 84a: 1, 2 en 5 Wat hou ik van uw huis

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

• Schriftlezing Matteüs 14: 22 -32

• Lied Lied 904: 1, 4 en 5 Beveel gerust uw wegen

• Preek

• Lied Lied 891 Heer ik kom bij U

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

• Collecte

• Zegen

• Lied Lied 416 Ga met God

Lied Kindermoment: Meester Richard: Je hoeft niet bang te zijn