Online-kerkdienst 12 juli 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.

Deze zondag lezen we Handelingen 12:1-17. We lezen daar over een gebed dat verhoord wordt, maar daar had eigenlijk helemaal niemand rekening mee gehouden. Dat is behoorlijk vreemd, ergens voor bidden, maar niet geloven dat het vervolgens ook gebeurt. Toch luistert God wel naar onze gebeden, in dit geval verhoort Hij het ook. Wat heeft dit met geloven en twijfelen te maken?

Voorganger is onze eigen predikant Ds S.C.(Stefan) Honing

 

Orde van dienst op zondag 12 juli 2020

In verband met de Coronamaatregelen zal er niet door de gemeente gezongen worden.

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen  
 • Lied ELB 297/ HH 539 Hier in Uw heiligdom
 • Stil gebed – Votum & Groet
 • Lied ELB 218/ HH 399 Samen in de naam van Jezus
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing Handelingen 12:1-17
 • Lied Psalm 146c: 1,3 en 5 Alles wat adem heeft love de Here
 • Preek
 • Lied HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en door de zangers gezongen Onze Vader  
 • Collecteafkondiging
 • Lied Lied 423 Nu wij uiteengaan
 • Zegen

• Orgelspel       

De uitzending van deze dienst begint 12 juli 2020 om 09.30 uur en is later hier ook terug te zien.
Klik HIER voor de live stream; na de dienst is de opname hieronder nogmaals te bekijken.