Online-kerkdienst 12 april 2020

Van harte welkom bij de dienst van Pasen in onze kerk!
We luisteren naar het verhaal van de opstanding uit het Matteüs-evangelie.
Jezus is opgestaan uit de dood!
Voorganger is Ds S.C. (Stefan) Honing

Orde van dienst zondag 12 april – online dienst – Eerste Paasdag
• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) ELB 122/Hemelhoog 169: 1,3 en 4 Daar juicht een toon 
• Paaskaars wordt aangestoken
• Lied ELB 132/Hemelhoog 200 U zij de glorie  
• Welkom en mededelingen 
• Stil gebed – Votum & Groet
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Matteüs 28:1-10
• Luisterlied You raise me up
• Preek  
• Lied   Hemelhoog 202 zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, • gezongen Onze Vader 
• Zegen
• Lied ELB 245/Hemelhoog 583: 1 en 2 Glorie aan God 

 Kindermoment: 
• Lied Vertel het aan de mensen