Online-kerkdienst 10 mei 2020

Van harte welkom bij de dienst van onze kerk.
Tijdens deze onlinedienst staan we stil bij 2 Samuël 19:1-9a. Voorafgaande aan dit stuk hoort David dat zijn leger de strijd gewonnen heeft. Snel daarna hoort hij over de dood van de vijandelijke leider, zijn zoon Absalom. Daar begint ons stuk. David is verscheurt van verdriet om de dood van zijn zoon, maar is dat wel eerlijk voor zijn soldaten? Tijdens deze dienst denken we na over de thema’s vrijheid, liefde en rechtvaardigheid. Goede dienst toegewenst!
Voorganger in deze dienst is Ds. S.C. (Stefan) Honing.

Orde van dienst zondag 10 mei – online dienst

• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars)  Psalm 103c: 1 en 5 Loof de koning• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars)  Psalm 103c: 1 en 5 Loof de koning• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet • Lied Psalm 43:3 en 4 O Here, God, kom mij bevrijden,
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing 2 Samuël 19:1-9a
• Lied Amazing Grace (Voices)
• Preek
• Lied   Hemelhoog 433 Stil mijn ziel
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
• Lied ELB 245/Hemelhoog 583 Glorie aan God
• Zegen
• Lied na afloop Wilhelmus: 1 en 6
• Lied Kindermoment: Je mag er zijn