Online-kerkdienst 10 april 2020

Van harte welkom bij de Goede Vrijdag dienst van onze kerk!
De preek gaat over Marcus 15: 25-32. In dit verhaal uit de Bijbel horen we over de kruisiging van Jezus.
Gezegende kerkdienst toegewenst!
Voorganger is Ds. S.C. (Stefan) Honing

Orde van dienst vrijdag 10 april – online dienst – Goede Vrijdag
• Lied vooraf (alleen voor de luisteraars) Psalm 138: 1 en 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel
• Welkom en mededelingen
• Luisterlied Here is bread (mannentrio)
• Stil gebed – Votum & Groet
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing Marcus 15:24-32
• Lied Lied 576: 1 en 6 O hoofd vol bloed en wonden
• Preek
• Lied   Lied 575: 1 en 6 Jezus, leven van ons leven
• Dankgebed en voorbeden
• Zegen
• Lied Lied 590: 1,2 en 5 Nu valt de nacht
• Paaskaars wordt gedoofd. Het is stil.