MET ANDERE OGEN…. 

In verband met het coronavirus zijn de laatste drie bijeenkomsten (19 en 23 maart en 1 april) vervallen

We lezen de Bijbel meestal vooral op een bestuderende wijze. We bestuderen een aantal bijbelverzen en we denken na over de betekenis die het toen had en die het nu heeft. Dat is een goede manier van bijbellezen, maar zeker niet de enige. In deze lijdenstijd wil ik samen met u/jou ook op andere manieren naar bijbelteksten kijken. Door het toepassen van verschillende ‘methodes’ willen we de diepte induiken. We willen ‘met andere ogen’ naar de Bijbel kijken. Tijdens alle avonden zullen we stilstaan bij een verhaal uit het leven van Jezus of een thema dat te maken heeft met Pasen. Alle avonden beginnen om 20:00 uur en duren tussen de één en anderhalf uur. Je bent welkom op alle avonden, maar je kunt er ook voor kiezen om één of een paar avonden te bezoeken. Aanmelden mag en voor de activiteiten met een * is aanmelden verplicht. Aanmelden kan bij ds. Stefan Honing (ds@dorpskerkwoubrugge.nl / 0172 518157) 

  • Vrijdag 6 maartBibliodrama*. Iedere deelnemer kruipt in de rol van een personage in het bijbelverhaal. Vanuit die rol wordt het verhaal nagespeeld en beleefd. Door de levenservaring, emoties en de impulsen die de spelers meebrengen komt het verhaal tot leven. Na het spel is er een reflectieronde. Tijdens deze ronde praten we door of wat er in het spel gebeurd is en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de bijbeltekst. 
  • Donderdag 12 maartLectio Divina. Lectio Divina is een manier van ontvangend bijbellezen. Bij Lectio Divina gaat het niet om kennis, geleerdheid of om een mentaal weten. Het gaat om de ervaring van een tekst die binnenkomt in het leven. We hopen de tekst innerlijk te horen in onze harten. Hiervoor gebruiken we de vier stappen van de kloostertraditie: Lectio (lezing), Meditatio (innerlijke overweging), Oratio (bidden) en Contemplatio (aanschouwen).  
  • Donderdag 19 maartStudie over de opstanding. Deze avond willen we de diepte induiken over het thema opstanding. Wat is de plaats van de opstanding in het vroeg-christelijke geloof, in het Jodendom in de tijd van Jezus, en in de andere culturen van de tijd aan het begin van onze jaartelling? 
  • Maandag 23 maartIgnatiaanse meditatie*. Ignatiaanse meditatie is een vorm van geleide beeldmeditatie. Tijdens de meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op het innerlijk zien. We verplaatsen ons in het verhaal en identificeren ons er mee.
  • Woensdag 1 aprilVergelijking tussen het Pesachfeest uit het Oude Testament en de gebeurtenissen rond het Paaslam Jezus Christus. Het lijden en sterven van Jezus vindt plaats met op de achtergrond het Joodse Pesachfeest. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen beiden. Jezus is hét paaslam dat sterft. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen beide feesten. Deze avond willen we over dit onderwerp de diepte induiken.

Voor eventuele vragen ben ik natuurlijk ook beschikbaar. Ik kijk uit naar de avonden!

Ds. Stefan Honing