Kerkenraad

 

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De raad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. Wij kennen ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en diakenen.

 

Predikant Ds. S.C. (Stefan) Honing
Adres: Kerkstraat 4; 2481 AA Woubrugge
T: 0172 518157
E: ds@dorpskerkwoubrugge.nl
(niet-werkdagen: woensdagmiddag en zaterdag)

Voorzitter kerkenraad: Leo Deurloo
T: 0172 532975
E: krm@dorpskerkwoubrugge.nl

Scriba kerkenraad: Marianne Zandstra
Adres: Klaverhof 87; 2403 XC Alphen aan den Rijn
T: 0172 442733 / M: 06 11376459
E: scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

Wijkouderlingen

Ouderling: Jannie van der Leij – van Rijn
T: 06 1299 3489
E: jannie.vanderleij@outlook.com
Wijk A (zie wijkindeling)

Ouderling: Vacature
Wijk B (zie wijkindeling)

Ouderling: Maaike Schijf – van Breugel
T: 0172 702122
Wijk C (zie wijkindeling)

Diaconie
Diaken: Jan Tinga
Voorzitter diaconie
T: 06 5477 2251

Diaken: Joost Lekkerkerker
Contactpersoon kerkomroep

Diaken:  Rita Lekx-Notenboom

Diaken:  Anneke Noodelijk-van der Eijk

E: diakonie@dorpskerkwoubrugge.nl

Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeester
: Leo Deurloo, voorzitter
Ouderling-kerkrentmeester: André Oosterom, secretaris/penningmeester
Ouderling-kerkrentmeester: Arnt Friso de Bruijn
Kerkrentmeester: Gerrit Jan Boer, beheer gebouwen
E: krmcollege@dorpskerkwoubrugge.nl

Pastoraal medewerkers
Pastoraal medewerker: Annie Grandia – Swart
T: 0172 518980
E: annie.grandia@gmail.com
Alle wijken (zie wijkindeling)

Pastoraal medewerker: Nel van den Berg – van Dijk
Wijk A (zie wijkindeling)

Pastoraal medewerker: Lenie Rietdijk – Walraven
Wijk C (zie wijkindeling)

Pastoraal medewerker: Anja Tinga – Dorrepaal
Wijk B (zie wijkindeling)

Wijkindeling:
Wijk A: Biekenweide, H. de Boerstraat, van Dorthstraat, van Duivenvoordestraat, van Eeghenstraat, Elzenlaan, A. de Graaflaan, Heimansbuurt, Herenweg, van Hoogstratenlaan, Cornelis Kempenaarlaan, Kerkweg, Middelweg, Ofwegen, van Schellingerhoutstraat, Schramweide, Virulystraat, Vingerhoedtstraat, Vrouwgeestweg, van Wassenaarstraat, Wilgenhof, Woubrugseweg, van Woudeweg (inclusief Hussonshoek), Zonnebeekweide, Zwetweg en alles buiten Woubrugge

Wijk B: Beatrixplantsoen, Dageraad, Emmalaan, Julianalaan, Krabbescheer, Leidse Slootweg, Oudelandsedijk, Oudendijkseweg, Praam, Raadhuisstraat, Schouw, Steenbreek, Sterrenkroos, Thuisweide, Tjalk, Tuindersweg, Turfeiker, Veldbies, Watermunt, Weegbree, Wilhelminalaan, Witte Klaver, Zwanebloem

Wijk C: Asmanstraat, Bateweg, Batehof, Boddens Hosangweg, Comriekade, van Hemessenkade, Kerkstraat, A. Kuyperweg, Kruisweg, dokter Lothlaan, dokter Nooterstraat, Schoolstraat, Gerbrand Swartlaan, Abraham Vermaaspad, Vierambachtsweg, Weteringpad (inclusief Woudsoord)