Administrateur: Eb van de Vechte
Adres: Dokter Lothlaan 8
Plaats: 2481 AC Woubrugge
Telefoon: 0172-518256
Email: kb@dorpskerkwoubrugge.nl

 

 

U kunt hier (bij voorkeur via de mail) terecht voor uw vragen omtrent:

Bankrekeningnummers van onze kerk:

Kerkrentmeesters:
NL73 RBRB 0690 9490 22
NL69 RABO 0373 7355 45
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters

Diaconie:
NL29 RBRB 0695 9487 09
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie

Missionaire Commissie:
NL82RABO0373743653
ten name van:
CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie