Samen van betekenis voor onze Dorpskerk

Woubrugge, januari 2020

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Zo organiseerden we gezamenlijke huiskamerontmoetingen, catechese voor jongeren en ouderen, gespreksgroepen, gezamenlijk jeugdwerk maar ook koffieochtenden voor eenzame ouderen. Of denk eens terug aan het startweekeinde.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we (wederom) een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze Dorpskerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

We bedanken u voor uw betrokkenheid en bijdragen van vorig jaar. Samen hebben we de basis onder onze gemeente kunnen behouden. Daarom durven we u ook ditmaal weer te vragen om uw financiële steun.

Resultaat

 De voorlopige tussenstand is zo’n 70.000 euro. Dat is zo’n 2500 euro meer dan vorig jaar en 8000 euro meer dan begroot. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdragen!