Eindejaarscollecte 2020

Woubrugge, oktober 2020

Kerk onder druk

We leven in onzekere tijden. Een virus bepaalt ons gedrag en beperkt ons in onze mogelijkheden. Zo is kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend en voor deelname aan activiteiten zijn we beducht. Maar hoewel het eind nog niet in zicht is, zijn we hoopvol gestemd; eens zal dit voorbij zijn. Dan zullen we elkaar weer kunnen ontmoeten en delen in elkaars geloof.

De kerk gaat door

De kerk probeert met inachtneming van de RIVM-maatregelen het gemeente-leven zo veel mogelijk in stand te houden. Zo zijn er wekelijks kerkdiensten, is er kindernevendienst, zijn de jeugdclubs weer begonnen en starten we met de catechisaties. Andere activiteiten liggen op de plank en wachten op betere tijden.

Niet zonder uw hulp

Tot onze grote verrassing zijn de inkomsten uit de collectes nagenoeg gelijk gebleven. We zijn dankbaar en verheugd dat onze kerkelijke gemeente inziet dat zonder inkomsten de kerk niet kan functioneren. Helaas is dat met de inkomsten uit verhuur en evenementen anders gesteld. We lopen daar op dit moment circa €10.000, — uit de pas in het kalenderjaar 2020 en zoals we weten is het einde nog niet in zicht. Deze huidige financiële ontwikkeling brengt ons ertoe om de eindejaarscollecte te vervroegen naar oktober en u deze maand te vragen voor een extra bijdrage om de tekorten op te vangen.

Doet u mee om de kerk door deze moeilijke tijd heen te helpen? 

Hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters.

Eindstand per 30-12-2020 Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€10.000Raised €12.165 towards the €10.000 target.€12.165Raised €12.165 towards the €10.000 target.122%

Onze bankgegevens:

NL73 RBRB 0690 9490 22 of

NL69 RABO 0373 7355 45

tnv: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge

graag vermelden: Eindejaarscollecte 2020