Op 26 april is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: NOODHULP.

Hoewel we geen “gewone diensten” hebben willen we u er toch attent opmaken, dat de nood in de arme landen nog veel groter is dan bij ons en daarom willen wij u erop attent
maken, dat u ook online giften kunt doneren. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerken in Ethiopië extra hulp aan de meeste kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en
ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen en zorgen voor veilig drinkwater.
Wij kunnen b.v. meebetalen aan voedselpakketten voor herders en boeren, voedselsupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen en nieuw vee voor boerengezinnen.
De kosten zijn b.v. 1 kg. Droogte bestendig zaaigoed voor groente – 24 euro
1 bijenkorf – 70 euro
1 ezel – 120 euro

U kunt uw gift storten op NL 29 RBRB 0690 9490 t.n.v. diaconie Woubrugge o.v.v. Kerk in Actie Noodhulp. Ook deze collecteopbrengst zal door de diaconie worden verdubbeld. Helpt u ook mee?