Op 23 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Beiroet

U heeft allemaal de verschrikkelijke beelden gezien in het Journaal en in de krant, de ramp is gigantische en de hulp hard nodig. De diaconie wil u vragen om oftewel geld te storten op hun rekening o.v.v. kerk in actie Noodhulp Beiroet of geld te doneren in de daarvoor bestemde mand bij de uitgang van de kerk. Daar de nood zo groot is wil de diaconie het bedrag dat binnenkomt niet 1x maar 2x verdubbelen. Kerk in Actie heeft mensen uitgezonden die in Beiroet wonen en werken, zij zijn gelukkig ongedeerd. Helpt u ook mee?

U kunt uw gift storten op NL 29 RBRB 0695 9487 09 t.n.v. diaconie Woubrugge o.v.v. Kerk in Actie Noodhulp Beiroet.