Kerkdiensten Dorpskerk november

Onderstaand ziet u het aanmeldformulier voor de kerkdiensten. Vanwege de scherpere maatregelen hebben we maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar. Naast het beperken van het aantal bezoekers, adviseert de PKN om bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. Dat houdt in dat u wordt geadviseerd om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Als u zit, kunt u het mondkapje afdoen. Deze nieuwe maatregelen gelden tot nader order.

Op onderstaand formulier kunt u aangeven welke diensten u wilt bijwonen en met hoeveel personen. In gebouw Immanuel is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de allerkleinsten. Wilt u het op het formulier aangeven als u hier gebruik van wilt maken?

Instructie invullen: na het invullen van uw gegevens klikt u op het vakje datum en dan vult u in ja of nee. Als u ja invult, schrijft u er achter ….. personen (kerk), …. kinderen (nevendienst ) en ….. kinderen (oppas). U kunt de hele lijst in één keer invullen, maar het is ook prima als u dit per keer doet. Om het formulier te kunnen indienen moet u, onderaan de pagina, het antwoord op de rekensom invullen. Dit is voor de spam controle.

Er is geen sluitingstermijn, dus u kunt zich op elke gewenst moment aanmelden. Uw laatst ontvangen bericht wordt door ons aangehouden.

Op vrijdagavond vóór elke dienst krijgt u een bevestiging als u bent ingedeeld. Hierin staat ook bij welke ingang u welkom bent en ongeveer hoe laat.

Let op: gemeentebijeenkomsten na de diensten op 4 en 8 november: als u deze bijeenkomst in de kerk wilt bijwonen, dan graag aanmelden via onderstaand formulier. U kunt dat bij de dienst zelf invullen of in het vakje aantekening (dan graag ook de datum invullen).  

Eventuele reacties of vragen ontvangen we bij voorkeur via email corona@dorpskerkwoubrugge.nl of whatsapp /sms (06 11 37 64 59 -scriba). Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken als het invullen per formulier niet lukt.

5 + 15 =