Voor uw bijdrage in de collecte voor het kerkenwerk van onze Dorpskerk:

Kerkrentmeesters:
NL73 RBRB 0690 9490 22
NL69 RABO 0373 7355 45
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters

Diaconie:
NL29 RBRB 0695 9487 09
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie

Missionaire Commissie:
NL82RABO0373743653
ten name van:
CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie

Voor uw bijdrage in de collecten tijdens  de kerkdiensten kunt u via iDeal in één keer geven voor de 3 doelen (Kerkrentmeesters, Diaconie, Missionaire Cie). De Appostel App is hierbij een eenvoudig hulpmiddel (lees hieronder).
Klik hier voor de uw iDeal gift  via de website. Alvast hartelijk dank voor de bijdragen.

Onderstaand de introductievideo voor de installatie van Appostel en de digitale collecte video Appostel