Voor uw bijdrage in de collecte voor het kerkenwerk van onze Dorpskerk:

Kerkrentmeesters:
NL73 RBRB 0690 9490 22
NL69 RABO 0373 7355 45
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters

Voor betaling gift Kerkrentmeesters via Ideal klik hier

 

Diaconie:
NL29 RBRB 0695 9487 09
ten name van:
Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie

Voor betaling gift Diaconie via Ideal klik hier

Missionaire Commissie:
NL82RABO0373743653
ten name van:
CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie

Voor betaling gift Missionaire Commissie via Ideal klik hier