Algemene informatie

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Op deze pagina's vindt u de benodigde informatie van onze Hervormde Gemeente van Woubrugge.

De algemene informatie vindt u op deze pagina. De informatie van de Kerkrentmeesters en de Diaconie staat op de eigen pagina's.
 
Beleidsplan Hervormde Gemeente Woubrugge 2019 - 2022 (pdf)
Beleidsplan Hervormde Gemeente Woubrugge 2014 - 2018 (pdf)
 
Jaarplan kerkenraad 2018 - 2019 (pdf)
Jaarplan kerkenraad 2017 - 2018 (pdf)