AGENDA:

Woensdag 26 februari 2020: Koffieochtend

 • Locatie: Immanuel
 • Tijdstip: 10.00-11.30 uur

Maandag 2 maart 2020: Catechese 

 • Basis catechese: 16.00-17.00 uur
 • Tienercatechese: 19.30-20.30 uur
 • Leiding: Ds. Stefan Honing en Ds. Carolina Koops-Verdoes
 • Locatie: Immanuel

Dinsdag 3 maart 2020: Bijbelkring Gesprekken rondom Exodus

 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Tijdstip: 10.00-11.30 uur
 • Locatie: Immanuel

Woensdag 4 maart 2020: “En dan sta je er alleen voor…”

 • Vierde bijeenkomst rouwgroep (totaal 8 bijeenkomsten)
 • Leiding: Jannie van der Leij
 • Tijdstip: 19.30-21.30 uur

Woensdag 4 maart 2020: Kerkenraadsvergadering

 • Tijdstip 20.00-22.00 uur
 • Locatie: Immanuel

Donderdag 5 maart 2020: Dorpsleerhuis “Boeren onder ethische en morele druk”

 • Spreker: Arwin Bos
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel

Vrijdag 6 maart 2020: “Met andere ogen…” – Bibliodrama

 • Eerste bijeenkomst (voor deze bijeenkomst aanmelden: ds@dorpskerkwoubrugge.nl)
 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel
 • Omschrijving: Iedere deelnemer kruipt in de rol van een personage in het bijbelverhaal. Vanuit die rol wordt het verhaal nagespeeld en beleefd. Door de levenservaring, emoties en de impulsen die de spelers meebrengen komt het verhaal tot leven. Na het spel is er een reflectieronde. Tijdens deze ronde praten we door of wat er in het spel gebeurd is en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de bijbeltekst.

Dinsdag 10 maart 2020: Ouderenmiddag

 • Tijdstip: 15.00-18.00 uur (Inclusief maaltijd)
 • Locatie: Immanuel

Woensdag 11 maart 2020: Koffiemorgen

 • Tijdstip: 10.00-11.30 uur
 • Locatie: Immanuel

Donderdag 12 maart 2020: “Met andere ogen…” – Lectio Divina

 • Tweede bijeenkomst (aanmelden mag, maar hoeft niet: ds@dorpskerkwoubrugge.nl)
 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel
 • Omschrijving: Lectio Divina is een manier van ontvangend bijbellezen. Bij Lectio Divina gaat het niet om kennis, geleerdheid of om een mentaal weten. Het gaat om de ervaring van een tekst die binnenkomt in het leven. We hopen de tekst innerlijk te horen in onze harten. Hiervoor gebruiken we de vier stappen van de kloostertraditie: Lectio (lezing), Meditatio (innerlijke overweging), Oratio (bidden) en Contemplatio (aanschouwen).   

Donderdag 19 maart 2020: “Met andere ogen…” – Studie over de Opstanding

 • Derde bijeenkomst (aanmelden mag, maar hoeft niet: ds@dorpskerkwoubrugge.nl)
 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel
 • Omschrijving: Deze avond willen we de diepte induiken over het thema opstanding. Wat is de plaats van de opstanding in het vroeg-christelijke geloof, in het Jodendom in de tijd van Jezus, en in de andere culturen van de tijd aan het begin van onze jaartelling?

Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart: Violenverkoop

 • Violenactie Dorpskerk 2020
 • Huis aan huis verkoop

Zaterdag 21 maart 2020: Kerkenraadsledenmiddag Kerken rondom Kaag en Braassem

 • Tijdstip: 14.30-19.00 uur
 • Locatie: De Ontmoeting in Leimuiden

Maandag 23 maart 2020: “Met andere ogen…” – Ignatiaanse meditatie

 • Vierde bijeenkomst (voor deze bijeenkomst aanmelden: ds@dorpskerkwoubrugge.nl)
 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel
 • Omschrijving: Ignatiaanse meditatie is een vorm van geleide beeldmeditatie. Tijdens de meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op het innerlijk zien. We verplaatsen ons in het verhaal en identificeren ons er mee.

Woensdag 25 maart 2020: Koffiemorgen

 • Tijdstip: 10.00-11.30 uur
 • Locatie: Immanuel

Woensdag 25 maart 2020: “En dan sta je er alleen voor…”

 • Vijfde bijeenkomst rouwgroep (totaal 8 bijeenkomsten)
 • Leiding: Jannie van der Leij
 • Tijdstip: 19.30-21.30 uur

Woensdag 1 april 2020: “Met andere ogen…” – Vergelijking tussen het Pesachfeest (OT) en de gebeurtenissen rond het Paaslam Jezus Christus

 • Vijfde bijeenkomst (aanmelden mag, maar hoeft niet: ds@dorpskerkwoubrugge.nl)
 • Leiding: Ds. Stefan Honing
 • Aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Immanuel
 • Omschrijving: Het lijden en sterven van Jezus vindt plaats met op de achtergrond het Joodse Pesachfeest. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen beiden. Jezus is hét paaslam dat sterft. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen beide feesten. Deze avond willen we over dit onderwerp de diepte induiken.